Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Varování důvěřivým

Protože jsme lóže svobodná a otevřená tak:

• nesdělujeme na veřejných přednáškách a setkáních žádná skutečná hermetická tajemství (toto můžeme činit jen v užším kruhu). Stejné je to s případnými konkrétními iniciacemi.
 
• nikomu konkrétně nevěštíme - i když se různými věštebnými systémy zabýváme, studujeme je a prakticky s nimi pracujeme.
 
• většinou lidem také neradíme v osobních věcech, nedáváme žádné jasné, stručné a jedině správné návody; pouze někdy dáváme na výběr z více možností a vedeme k osobní duchovní odpovědnosti.
 
• varujeme před nezřízeným Poznáním a Svobodou (i když se sami do nich nezřízeně vrháme :-) ) - myslíme to ovšem tak, že zvláště hlubší hermetické a duchovní věci v sobě skrývají jistý potenciál "síly" a někdy i nebezpečí - takže cokoli si z lóže odnesete je to "na vlastní nebezpečí".
 
 
~~~~~~~~~~~~
"Nedej se ve svém předsevzetí zviklati nikým z oněch ničemů, o nichž platí přísloví: Líný vůl stojí pevně na jednom místě. ... Bůh Tě obdařil hojnými a vysokými dary duchovními, a proto nenapodobuj vola, ale ptáky, a nezastavuj se u jediné věci, nýbrž odvážně kráčej k obecnému. ... Radím Ti jenom jedno, abys totiž pověděl prosté prostým, avšak věci vyšší a tajemství pouze mužům vynikajícím a důvěrným přátelům. ... Zkoumej duše, abys se nedostal, jako tak mnozí, pod nohy volům."
(opat Jan Tritheim H.C.Agrippovi z Nettesheimu, 8. dubna 1510)
 
************
"Pokaždé, jakmile některý šarlatán pozdvižen jest v plné slávě na jeviště magie, s divotvorným žezlem v ruce, celá hana a nenávist padne pak na pravé adepty. ...o jichž životě soukromém roznášely se nejhnusnější klepy a za jejich učení považovány výmysly okrášlené hloupostmi a urážkami proti Kristu a Marii, vše k postrachu zbožných duší a k posměchu lidí duchaplných."
(Stanislas de Guaita: Na prahu tajemství)

 

TOPlist