Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Zásady lóže

ORA - LEGE - LEGE - LEGE - RELEGE - LABORA - ET INVENIES

(modli se, čti, čti, čti, znovu čti, pracuj a nalezneš) 

 

Lóže u Z.·.S.·. ctí 4 zásady velkých mágů (např. E.Lévi): Vědět, Chtít, Odvážit se, Mlčet.

Nikoli v kontrastu s tím, ale plně v souladu, se také snažíme skrze Komenského „Sůl moudrosti“ (SAL ~ Sapere = vědět, Agere = konat, Loqui = mluvit, viz Leviticus 2,13; Matouš 5,13; Marek 9,50) směřovat ke „Slunci spravedlnosti“ (SOL, viz Malachiáš 3,20; Matouš 17,2; Zjevení 1,16).

Toto vše by mělo v životě účastníků lóžových setkání směřovat především ke dvěma cílům (ovšem za principu zachování svobody myšlení, rozhodování a jednání každého jednotlivce):
1. Poznej sebe samého (a tím snad i bližního svého a Boha).
2. Transmutuj (přeměňuj) sebe samého v člověka lepšího, a tím měň i svět (či alespoň své bezprostřední okolí).
Naší touhou jest to, co v starých tradicích našich předků jest nazýváno Kamenem Mudrců, Svatým Grálem, Ohněm Horev, Hvězdou Mágů a mnoha dalšími názvy.

  
 
Lóže u Z.·.S.·. nemá žádné závazné (a vyžadované) mravní normy chování, krom zásady dodržovat obyčejnou lidskou slušnost v souladu se „Zlatým pravidlem“: Jednej s druhými tak, jak chceš aby druzí jednali s tebou a nedělej jim to, co nechceš aby dělali tobě. [viz Pittakos, Konfucius, Sokrates, Zoroaster, Samjutta-nikája (buddh.), Mahábhárata (hindu.), Sútrakritanga (džinist.), Tóbit, rabi Hillel, Ježíš, Talmud, A. ibn Hanbal, al Nawawi,…]
 
Lóže u Z.·.S.·. nemá žádné předepsané „Písmo svaté“, ovšem ctí a inspiruje se Biblí, a to jak tou obecně většinou křesťanů přijímanou (tedy kanonizovaných 66 až 86 spisů), tak v tom nejširším slova smyslu, tedy řecky „ta biblia“ = knihy ~ to jest všemi rozmanitými texty, které jsou (nebo v minulosti byly) považovány za posvátné, inspirované a inspirující, a to ve všech lidských kulturách; přičemž větší praktický důraz klademe i zde na zdroje západního hermetismu (např. Corpus hermeticum, alchymické traktáty, magické grimoáry, kabalistické spisy) a také na prameny filosofie, mystiky a Gnose (např. dochované apokryfy), které ovšem přinejmenším srovnáváme i se zdroji „východními“ a dalšími.
 
V Lóži u Z.·.S.·. se nebojíme mluvit ani o (v lóžích obvykle zakázaných tématech) politice, náboženství či Bohu samotném (kterého má každý, v lóži přítomný, právo vnímat po svém). Ovšem v lóži přítomní musejí vždy tolerovat názory druhých, i když s nimi nemusejí souhlasit a dokonce se o nich mohou přít, zachovají-li tedy zásady vzájemné slušnosti.
 
* * * * * * *
"Získat moudrost je mnohem lepší nežli zlato,
získat rozumnost je lepší vyvolit nežli stříbro.
Cesta přímých je odvrátit se od zla,
kdo střeží svou cestu, chrání svou duši."
(Bible, Přísloví 16,16.17)
 

TOPlist