Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Symboly lóže

“Dvacet dva písmen Tóry připevnil mu na jazyk,
zjeviv mu - Svatý budiž požehnán - jejich tajemství.
Nechal je plouti ve vodě, páliti na ohni, šuměti ve vzduchu,
zářiti na sedmi hvězdách a vejíti do dvanácti souhvězdí.”
(závěr knihy Sefer Jecira)

............

Symbolem Lóže u Z.·.S.·. jest v prvé řadě Logo. Dalšími symboly jsou Pečeť, Rituální pantakl a Emblém se zeleným sluncem. Popis a podrobný rozbor těchto symbolů naleznete dále. Krom těchto symbolů používá Lóže u Z.·.S.·. svobodně mnoho dalších symbolů, značek či emblémů, souvisejících buď s konkrétní prací či se zaměřením jednotlivých členů.

............

OFICIÁLNÍ LOGO NAŠÍ LÓŽE:

Výklad symboliky loga:

Hlavním symbolem L.·. U.·. Z.·. S.·. je  logo - kruhový emblém v němž je na horní části opisu název lóže a na dolní části opisu motto / heslo naší lóže v latině: "ORA LEGE LEGE LEGE RELEGE LABORA ET INVENIES = modli se, čti, čti, čti, znovu čti, pracuj a nalezneš" (jde o citát z alchymického komiksu Mutus Liber z r. 1677).  Uprostřed zeleného mezikruží jsou umístěny symboly označující některé spirituální proudy na něž v lóži navazujeme. Samotný erb tvoří 3 části, toť tělo-duch-duše a nebo dle kabaly Nefeš-Ruach-Nešama. Tělo je tvořeno 4 barvami alchymistického Velkého díla (Nigredo-Albedo-Citrinas-Rubedo). Barvy erbu také symbolizují dějinné východisko našich zemí: vlevo černo-žlutá vlajka habsburské monarchie a bílo-červená vlajka českého království. Uvnitř erbu je Zelené Slunce (více viz meditace v závěru knížečky), které obepíná Uroboros symbolizující cyklickou podstatu věcí, návrat od konce k začátku, zrod a zničení, dualitu doplňujících se principů a nepřetržitý běh času a života. Had je korunován korunou se třemi vrcholky - trojjediností projeveného Boha. Helmice symbolizuje následování přímé cesty (pohled směřující kupředu) a její vnitřní prostor též nutnost studia a moudrosti získanou v tyglíku osobní zkušenosti. Vrchol tvoří "okřídlená" duše v podobě supích hlav, jejichž barvy opět naznačují trojitou podstatu veškeré hmoty - Mercurius, Sulfur a Sal a také tři hlavní procesy Velkého Díla - Nigredo-Albedo-Rubedo ve svém hmotném i duševním aspektu. Na každé hlavě sedí opět koruna Trojjedinosti (tuto ostatně symbolizují i 3+1 koruna celého loga), které dohromady tvoří symbol hermetické filosofie - tj. 3x3. Za helmicí a kolem těla je tzv. fafrnoch - plášť, který si rytíři na cestách do Svaté země (Jeruzaléma) pokládali na helmu a nechali jej splývat jako ochranu proti slunečnímu žáru, blátu a prachu (částečně i před útoky nepřátel). Fafrnoch se zobrazuje jako rozsekaný z boje a cest.

Pečeť naší lóže:

Nejstarším symbolem Lóže u Z.·.S.·. jest pečeť - kompletní pantakl - kruhový emblém v němž jest na opise umístěno heslo naší lóže v latině.
Uvnitř kruhu jest potom hexagram, symbol makrokosmu a mnoha dalších hermetických skutečností, do něj jest pak vepsán pentagram, symbol mikrokosmu a také dalších hermetických skutečností.
Uvnitř hexagramu jsou umístěny (vzestupně na pomyslném schématu stromu sefirot) značky
sedmi planet, kovů či lidských kvalit (tedy Luna, Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter a Saturn neboli stříbro, rtuť, měď, zlato, železo, cín a olovo neboli ctnosti, neřesti, dary nebes a všemožné další charakteristiky, které tato sedmice v hermetických tradicích zaujímá).
Kolem hexagramu jsou umístěny značky čtyř živlů (Oheň, Vzduch, Voda, Země) a vodorovně
potom značky tří vnitřních principů všech říší Přírody (Sulfur neboli Síra, Rtuť neboli Merkurius a Sůl uprostřed).
V úplném centru emblému jest kombinace značek Slunce a Soli, což jest zdůrazněno i nápisy
nad a pod tímto symbolem v latině: SOL a SAL (k tomu blíže viz Zásady lóže). Kolem a uvnitř pentagramu jsou dva z nejpříhodnějších (a nejstarších) slovních pantaklů Vtěleného Logu – Stvořitele a Spasitele, a to v podobě raně křesťanské řecké (IChThYS) a podobě hebrejské, křesťansko - kabalistické (JHŠWH).

Rituální pantakl:

Rituální pantakl jest kruhový emblém v němž jest na opise umístěn úryvek žalmu 1-3. Počátkem i koncem žalmu je pentagram - nejstarší pantakl, symbol člověka a přírody.  Uvnitř kruhu je septagram v jehož rozích je vždy příslušná planeta s korespondujícím číslem a signaturou vládce. Jména těchto vládců jsou pak mezi jednotlivými rohy vždy po pravé straně planety. Uvnitře septagramu je vepsán čtverec, toť projevený svět. U jeho rohů jsou jednotlivé živly - sv. strany a jim příslušící Boží a andělská jména. Uvnitř čtverce je trojúhelník symbolizující hermetickou trojjedinost a zároveň 3 alchymistické principy, jejichž symboly jsou zobrazeny. Uvnitř trojúhelníku je magický bod - počátek, jednota a jedinečnost, symbol Tvůrčí síly. Kruh-čtverec-trojúhelník dohromady zároveň symbolizují Opus Magnum, toť ukončené Velké dílo zasvěcencovo - Lapis Philosophorum.

  

ZELENÉ SLUNCE                                  RITUÁLNÍ PANTAKL

-------------------

-------------------------------

-----------------------------------------

Dle libosti jest možno v lóži svobodně užívati i různých dalších symbolů, značek a emblémů.

 

 

"Procházel jsem různými krajinami, až jsem spočinul na nevelikém kopci, na jehož vrcholu byla menší zahrádka, částečně upravená, částečně zpustlá, plná různých kytek, šlechtěných i divokých, keřů, bylin i trní. Uprostřed oné divné zahrádky odpočíval Bůh. Zeptal jsem se jej, kde to jsem.
Toto je hermetická zahrádka, jen nemnozí si jí všimnou. Pojď dál. Řekl Bůh.
Vešel jsem tedy a zeptal se Jej, co dělá zrovna zde, a proč není v těch krásných upravených zahradách tam dole, které jsou plné jeho věřících. Proč není mezi nimi a nedává se jim znát svou přítomností. Aby věděli, že jejich víra je pravá.
A nebo proč není naopak jinde dole, na zpustlých pozemcích, kde jsou ti, kteří nemají víru. Proč není mezi nimi a nedává se jim poznat, aby v Něj uvěřili.
Bůh mi odpověděl: Až ti první přestanou z výsostných symbolů dělat zkostnatělá dogmata, a ti druzí přestanou z nádherných dogmat dělat pouhé formální symboly, pak mě obojí uvidí a já budu s nimi."

(Abbé de E., vidění ze dne 23. 9. 2012)

 

Sen 19.2.2015

Mám připravit na jakousi hostinu pokrm ze sýrů - ale nasladko (!).
Dali mi k dispozici 2 sýry - asi 20 cm dlouhé, trojúhelníkové, bílé.
Mám to chystat někde venku, ukončuji pomalu předchozí práce,
kolegyně mě popohání,
musím ještě na záchod (na velkou!),
při pohledu na hodiny zjišťuji, že mám ještě 10 minut čas, na záchod tedy jdu.
Poté, když se již chystám k práci, navrhuji použít i další 2 sýry z předchozí práce
- velké žloté kulaté (a jeden z nich je Gouda - !), ale jsou již nakrojené.
Mám tedy k dispozici celkem 4 druhy sýra.
Ještě nevím, jak z nich udělám sladký pokrm, ale ta výzva mě láká.
Při cestě na místo práce, narážím na menší jezero či rybník,
v něm je malý poloostrov, na něm koupající se a povalující se lvi a lvice (asi 10),
naproti na břehu, ale jen asi 2 metry od nich, je spousta nahých dětí (i 2 moje),
které si hrají a dovádí - ve vodě i na břehu
(a všímám si, že i mezi lvy - jsou spolu ve vodě).
Všude je suchá žlutá tráva - to mě překvapuje, i ten mír mezi lvy a dětmi.
Mám z toho jistý pocit bezpečí a síly (ale i trochu strach o své děti).
Potom mě nějaký starší muž poučuje o práci, kterou mám vykonat,
a zároveň mě varuje před orly či supy, kteří jsou nejnebezpečnějšími ze všech zvířat,
která v místě mé práce potkám (mám potkat různé šelmy).
Přicházím na místo, je ve stínu velkých, starých, sytě zelených stromů.
Krájím na kousky zatím 2 sýry (pro 2 ještě musím zajít).
Vtom si všimnu, že přilétá obrovský hnědý orel s velikánským zobákem a drápy,
orel usedá do koruny nejbližšího stromu, jakmile usedne stočí se do klubíčka
a jako nějaká hnědá hrouda hlíny se skutálí dolů na zemi,
přitom se na mě výhrůžně dívá přísným okem.
Beru do rukou 2 velké ostré kuchyňské nože - do každé ruky jeden
a křešu s nimi o sebe, abych vzbudil strach u orla.
On se jen kouká a je vidět, že má jistý respekt,
já z něj ale také - vím, vnitřně jistě, že je nebezpečný
a že bych na něj, ani s těmi noži nestačil
nějak mám jistotu v tom, že setnout mu hlavu nebude snadné
že má silné peří a nůž po něm snadno sjede,
maximálně jej zraním a tím o to víc rozčílím.
Viděl jsem, že se z dáli blíží další orli.
Směs obav i očekávání.
Vtom zvoní budík!
Zrovna jsme se vydával pro zbývající 2 sýry a těšil se na další práci.
Velmi lituji, že sen byl utržen.

 

TOPlist