Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

KONTAKT‚ ČLENSTVÍ

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ nebo o informace:

Pokud byste se chtěli na cokoli zeptat nebo se stát členem naší lóže a podílet se na našich aktivitách (nebo se nás jen na něco zeptat či si domluvit nezávaznou schůzku), zkontaktujte nás prosím na e-mail: zelene.slunce@seznam.cz .

Podmínky členství jsou uvedeny ve stanovách lóže, v bodě 6., viz: http://zeleneslunce.websnadno.cz/STANOVY-loze.html

  ŽÁDOST O ČLENSTVÍ v naší lóži ke stažení ZDE  :
https://app.box.com/s/gnwel4aqvje47nb5biyh4ni11yxlvadf

-------------------------------------------------------------------------

INFO TAKÉ NA: http://tic.jihlava.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=100399&p1=43911&id_u=43747

Kontakt na Velmistra L.·. U.·. Z.·. S.·.

 zelene.slunce@seznam.cz   

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

KAŽDÝ ŽADATEL O ČLENSTVÍ V LÓŽI U ZELENÉHO SLUNCE BY MĚL KLADNĚ ODPOVĚDĚT NA VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ OTÁZKY, A TO BEZ VÝHRAD A KOMPROMISŮ.

1. Jsi odhodlán v lóži přijímat jako sobě rovného bratra (či sestru) jakéhokoli cikána, žida, muslima, černocha či asiata, katolíka či satanistu nebo kohokoli jiného s rozdílnou rasou, barvou pleti či vírou?

2. Budeš tyto všechny, a ještě mnohé další, plně tolerovat; a jako bratry či sestry hájit a v případě nouze jim pomáhat?

3. Budeš jak ve svém nitru, tak ve svých myšlenkách a činech odmítat veškeré totalitní a utlačovatelské myšlenkové proudy? (tj. šikanu, netoleranci, rasismus, fašismus, komunismus apod.) 

4. Vzdáš se během lóžových prací požívání veškerých návykových látek měnících vědomí, obzvláště alkoholu a psychotropik? (výjimkou jsou potřebné medikace či rituální požadavky).

5. Budeš u sebe vždy rovnovážně rozvíjet jak studijní tak praktickou část hermetické práce (tj. budeš číst velké množství doporučené literatury a zároveň prakticky ve svém životě uplatňovat nabyté znalosti)?

6. Budeš se vždy zodpovědně připravovat na každé lóžové setkání? (vyjma mimořádných okolností, které by ti to znemožnily).

7. Nenecháš se ovládnout 3 největšími nepřáteli pravého hermetika: strachem, leností a netrpělivostí?

8. Budeš vždy odvážný i při takových lóžových činnostech, které by ses bál vykonávat sám?

9. Nebudeš se bát pracovat s duchovními entitami všech různých typů, tedy jak s tzv. dobrými a světlými, tak i s tzv. zlými a temnými?

10. Jsi ochoten věnovat se aktivně pro lóži některým konkrétním tématům či oborům hermetismu (které si zvolíš) a potom tato témata zprostředkovávat druhým v lóži?

11. Budeš podporovat egregora lóže, ctít její patrony, držet se všech jejích zásad a dodržovat její stanovy ve všech bodech?

12. Souhlasíš se zveřejňováním (=odtajňováním) rámcových výsledků činnosti lóže se zachováním anonymity členů?

13. Jsi ochoten činnosti lóže obětovat potřebný díl svého času, svých sil i svých peněz?

14. Nebudeš zanedbávat, na úkor hermetismu a lóže, svůj osobní život? (tj. budeš se, jak jen ti to bude možné, věnovat i svojí rodině, přátelům, zaměstnání, případně i svému náboženství, koníčkům a dalším oborům lidského poznání a činností).

15. Budeš plně respektovat všechna ustanovení a rozhodnutí vyplynuvší z řádného hlasování členů lóže?

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

VNITŘNÍ STRUKTURA L.·. U.·. Z.·. S.·.

VEDENÍ LÓŽE =
• Velmistr, ° Illuminatus
• Tajemník, ° Illuminatus

Druhy členství v lóži:

1. řádné členství (po vstupním rituálu)

1° Novitius

2° Eques

3° Comes

4° Rex

5° Magus

6° Sacerdos

7° Aedificantus

nejvyšší ° Illuminatus

2. čekatelství ( = absolvování nejméně 6 řádných setkání před iniciací do 1° Novitius)

3. výjimečně udělujeme i čestné členství

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ŘÁDNÍ členové   L.·. U.·. Z.·. S.·.

® r. Tabris (AKA Abbé de Echinopolis), R.M.H., fr. R†C, F.·.M.·. 33° et L.·. U.·. Z.·. S.·. ° Illuminatus - Velmistr lóže, sacerdos E.G. (čč 15-11-14-01); fundator
® fr. Dóv - דוב על-פני תהום, fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., Tajemník lóže, "Vigil Abyssus",° Illuminatus, fr. E.G. (čč 15-11-14-02)
® fr. Rokitzan - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius, sacerdos E.G.  (čč 15-11-14-03)
® fr. Sidonius - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 15-11-14-04)
® fr. Apis - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 15-11-14-05)
® sr. Bereniké - sr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 16-04-23-01)
® fr. Necra - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius, fr. E.G. (čč 16-04-23-03)
® sr. Mataoka - sr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius, sr. E.G. (čč 17-08-05-01)
® fr. Xaltotun von Yimsha - "fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius, episcopos E.G. (čč 17-08-05-02)
® fr. Leonk - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 17-08-05-03)
® sr. Sirrah, - sr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius  sr. E.G. (čč 18-07-21-01)
® fr. Arioth  - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 18-07-21-02)

----------------------------------------------

ČLENOVÉ - ČEKATELÉ:

® sr. Miv
® fr. Durabos, sacerdos E.G.
® sr. Gabriel, sr. E.G.
® fr. Shamael, fr. E.G.
® fr. Sopor
® sr. Raven, sr. E.G.
® fr. Peleg
® fr. D.H.

® fr. Ove

® sr. Agapé

----------------------------------------------

ČESTNÍ ČLENOVÉ:

® fr. Nautilus - co-fundator
® sr. Temperantia - co-fundatrix

 

Velmistr Lóže u Zeleného Slunce a někteří další členové jsou držiteli svěcení a iniciací v přímé a nepřerušené linii významných Mistrů českého, francouzského, německého a anglického hermetismu (např. Papuse - dr. Encausse, J. Doinela, J. Bricauda, T. Reusse, A. Crowleyho) a přes ně dál až k bratrům rosekruciánům, zednářům, martinistům, gnostikům, templářům atd.; a také jsou přímými nositeli více apoštolských sukcesí (např. linie ap. Petra, ap. Pavla, ap. Tomáše, ap. Jakuba, ap. Jana, ap. Bartoloměje, ap. Judy Tadeáše, ev. Marka).

MONAS HERMETICA UNIVERSALISTICA

T.J.E.L.:

 TADÓROS .

TOPlist