Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

UB

.

Uranská barbarština - příklady volání.

32.génius venušské sféry Isodeh
AXBIM ISODEH UWAMING LYT RENCEB SEGWAR MECHRAHOD CHALUQ
velký (skvělý) Isodehu křičet (volat) ty přijít z (s, od) sféra venuše

32.génius venušské protisféry Idmir
KUDEX NIMRUNG IDMIR HECTIH CHO OXO THOFP
tma (temnota) vzrušený (vášnivý) Idmire vstoupit (vniknout) do (od, k, na) náš (naše, svůj) dimeze (rozměr)

38.génius venušské sféry Ismee
PHENGWEY ISMEE DEGGOT FWOFIDAYO RENCEB CHO HEFLUBESQAD
příznivý Ismee dnes povstat přijít do (od, k, na) nás (nám, námi)

38.génius venušské protisféry Idfif
DAHZOO IDFIF LOHIXOZ HEV SEGWAR SONPEBREI CULUKEH
génius Idfife invokování ty (vy) z (s, od) moře krásný

23. génius Solární sféry Tasar
FACH QEDRADER LYT AXBIM DAHZOO CHABOJ! TASAR THOWNAC ASHARA HIQADNAMB´SHEKH EMUUL, RENCEB JORRD FACH!
my (já) volající ty velký (skvělý) génius slunce ! Tasare silná-síla oheň touha (chtivost) sex (souložit), přijít před (dříve) my (já)

46.génius venušské sféry Orro
QEDRADER CHALUQ ORRO OLOATIRVE AHEGNOX XOAC OEIZADQAR. DY JU FACH!
volající Venuše Orro tvořit (dělat) rovnováha Luna příroda (povaha). spojení (styk) jazyk (řeč) my (já) !

46.génius venušské protisféry Oloma
JICHNEFT DAXULABA PAGBEFTHOJEFOSR NOFU CHO LEVIFITH. OLOMO DY JU FACH!
tkanivo (pavučina) peklo labyrint vstup (vchod, dveře) do (od, k, na) magie. Olomo spojení (styk) jazyk (řeč) my (já) !

27.génius solární sféry Lhomtab
LOXABAA TUVJIKAB CHABOJ, HONUGIC DAHZOO, ERFELCOPGECHEREF MAGOOL, DY HEFLUBESQAD, FACH LYT QEDRADER LHOMTAB!
nemilosrdný (nelítostný) entita slunce, síla génius, pán čin (akce), spojení (styk) nás (nám, námi), my (já) ty volající Lhomtaba !

pražský vodník
LYT TUVJIKAB THALDOMA MUKADA THICHAZIS CHEXETROTH, UWAMING LYT GWACHOR RENCEB ULANGULE KALACAD, ALUHAL FETH TABANEKA
ty entita voda bahno déšť divoký (nespoutaný), volat ty nyní přijít u kruh, nabídnout (poskytnout) my kouřit


---------------------------------------------------------------------------


FACH HAVAWANG LYT, XOAC CHILHIG. ISH CHO KUDEX THALDOMA, BAJAVAIJA BHUCOOF, BEJACHI, BEXTEH. BUJOB HEV, BUJOB, CHAŠMODAJ!

 Přivolávám tě, lunární démone. Přízraku temnoty vod, nemocných pocitů, sklíčenosti, posluhovačství. Zjev se, zjev, Chašmodaji!


FAH HAVAWANG LYT, THOGUT CHILHIG. ISH CHO FEFPIAN WAQUOTH, ZAMPHALA. BUJOB HEV, BUJOB, TAFTARTARAT!

 Přivolávám tě, merkurický démone. Přízraku chorobného myšlení, pomatené řeči. Zjev se, zjev, Taftartarate!


 FACH HAVAWANG LYT, CHALUQ CHILHIG. ISH CHO BAJAVAIJA FOUIJA, BAJAVAIJA EMUUL. BUJOB HEV, BUJOB, KEDEMEL!

 Přivolávám tě, venušinský démone. Přízraku ztřeštěné lásky, ztřeštěného sexu. Zjev se, zjev, Kedemeli!


 FACH HAVAWANG LYT, CHABOJ CHILHIG. ISH CHO SIEGONICA JAFRIX, COPIXAHEH, WEC, NOFU CHO XENCH'ZY HASPU. BUJOB HEV, BUJOB, SORAT!

 Přivolávám tě, sluneční démone. Přízraku oslabeného Já, chatrnosti, stínové stránky, bráno do vnější Propasti. Zjev se, zjev, Sorate!


FACH HAVAWANG LYT, RAFHAXET CHILHIG. ISH CHO RADOVAR, BUGUT, HIQADNAMB'SHEKH, HANUFAKIZ, GREZEPGUN CHO SUN-DEGAI. BUJOB HEV, BUJOB, BARCABEL!

 Přivolávám tě, martický démone. Přízraku války, krve, chtíče, zloby, energie destrukce. Zjev se, zjev, Barcabeli!


FACH HAVAWANG LYT, GEZMEQ CHILHIG. ISH CHO IT, ELX, ACHAJGEFUN, FEFPIAN SEH. BUJOB HEV, BUJOB, HISMAEL!

 Přivolávám tě, jupiterský démone. Přízraku blaha, sklizně, tloušťky, chorob-né posvátnosti. Zjev se, zjev, Hismaeli!


 FACH HAVAWANG LYT, CHUFDOX CHILHIG. ISH CHO ETHENG, BECAPE CAJEGNE, ACAZE HEGLECHOJ. UNGOYUD NOFU CHO HASPU UDINBAK. BUJOB HEV, BUJOB, ZAZEL!

 Přivolávám tě, saturnský démone. Přízraku smrti, tajemství ticha, řetězů času. Černý vchode do Propasti chaosu. Zjev se, zjev, Zazeli!


FACH HAVAWANG LYT, UNGASCAB CHILHIG. ISH CHO N'GOJAP JOACHABIM, BAJAVIJA EQALEAYBEA, THU, CHANEDAR. BUJOB HEV, BUJOB, PAGROS!

 Přivolávám tě, uranský démone. Přízraku zmatené intuice, nesmyslných postupů, rychlosti, víření. Zjev se, zjev, Pagrosi!


FACH HAVAWANG LYT, ALILAILY CHILHIG. ISH CHO ULAV BOHUNCH, LAXENGAB CHABAFER, ULAV SONPEBREI, KICFAV, N'GOJAP GRELLIS. BUJOB HEV, BUJOB, NAEDIS!

 Přivolávám tě, neptunský démone. Přízraku nekonečné excitace, všech dě-vek, neohraničených moří, posedlosti, podivných snů. Zjev se, zjev, Naedisi!


FACH HAVAWANG LYT, NUOGAR CHILHIG. ISH CHO AXBIM SUNDEGAI, UGAMUJ CHO CHRADERXIDAEGL HACHAR, URGARTH CHO CHABOSEF, TAJEED CHO HEGLECHOJ. BUJOB HEV, BUJOB, BRUGEL!

 Přivolávám tě, plutonský démone. Přízraku velkého ničení, otče ledového plamene, negace hmoty, noci času. Zjev se, zjev, Brugeli!

----------------------------------------------------------------------------

BEJADOZ OXO UWAMING AXBIM CHILHIG CHO DIJOW (ASHARA, THALDOMA, NOBO).
FACHOXOTH XIODELOW HEV CHO LOKEG DURONILT.
HECTIH ORIENS (ARITON, PAIMON, AMAIMON)!
NOFU GERDS.
HECTIH!

Vyslyš moje volání, velký démone vzduchu (ohně, vody, země).
Přivolávám tě do mého světa.
Vstup Oriensi (Aritone, Paimone, Amaimone)!
Průchod je otevřen.
Vstup!

-------------------------------------------------------------------------------

FACH QEDRADER LYT, URGARTH DAHZOO CHO SAJALOM (THETES, ) LOFU!
AMIEL (PHOBIFEL, ), UDINBAK DINTHOQAF CHO HANUFAKIZ (NOBO, ), RENCEB JORRD FACH!

Volám tě, negativní génie prvního (2., ) znamení!
Amieli (Phobifeli, ), chaotická sílo hněvu (země, ), přijď přede mne!

 

 

---------------------------------------------------------------------------

SY NEGLECHOJ CHEHY NOFU. HEV CHONYID TYNWI!
Je čas uvolnit vstup. Ty krutý ponurý smrtelný pane ABYSSU.

CHEHY NOFU VAWAJEZA TYNWI
UVOLNI VSTUP STARÝ PANE ABYSSU !

CHEHY NOFU VAWAJEZA TANJACH
UVOLNI VSTUP STARÝ DNU !

CHEHY NOFU CHO CHOXAH THOFP TYNWI!
UVOLNI VSTUP DO ČTVRTÉ DIMENZE PÁNE ABYSSU!

SY NEGLECHOJ RENCEB CHO NEFLUBESQAD CHAJUK KANACHETA!
JE ČAS PŘIJÍT K NÁM MOUDRÝ BAFOMETE!

THU THU THU KANACHETA!
SPĚCHEJ CHVÁTEJ RYCHLE BAFOMETE

ULANGULE ULAV HONUGIC BAKUG VAWEJ KANACHETA
FACH CHEDYNTHOQAF SEGWAR HASPU!
PŘI NEKONEČNÉ SÍLE TAJEMNÉHO BOHA BAFOMETA
JÁ UVOLŇUJI MOC S ABYSSU!

HEV JAFRIX OXO BAKUG VAWEJ
TY JSI NÁŠ TAJEMNÝ BŮH

HEV JAFRIX OXO KUDEX UGAMUJ
TY JSI NÁŠ TEMNÝ OTEC

HEV JAFRIX OXO KUDEX BOXATONG
TY JSI NÁŠE TEMNÁ MATKA

HEV JAFRIX ADJCIE OXO DEGAJOX
TY JSI SVĚTLONOŠ NAŠEHO ŽIVOTA !

FACH (JMÉNO KNĚZE) ZAFAQIR (JMÉNO OTCE ČI MATKY) G´NATH
NOFU CHO CHOXAH THOFP
JÁ NN SYN NN ZAVÍRÁM
VCHOD K ČTVRTÉ DIMENZI!

...

TOPlist