Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Nabídka přednášek na spřízněná témata

 

DALŠÍ TÉMATA, KTERÁ JE MOŽNO ZPRACOVAT FORMOU PŘEDNÁŠKY (včetně následné diskuze):

A) SOUČASNÁ SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ
• křesťanství – historické směry vývoje, jednotlivé církve, nauky, praktiky, paradoxy teologie, co se do bible nedostalo a proč (problematika apokryfů) apod.
• judaismus – historicky i jeho současné podoby
• buddhismus – především tibetský a zenový, Buddha a bódhisattvové
• hinduismus – jednotlivé formy, božstva, systém, svatá písma
• čínské duchovní směry – konfuciánství, taoismus
• šamanismus a domorodá náboženství, včetně ryze náboženských podob New Age
…případně i další živé směry, dle dohody
 
B) STAROVĚKÁ NÁBOŽENSTVÍ, především:
• Egypt – mytologie, panteon, nauky, východiska pro naši civilizaci.
• Mezopotámie – mytologie, panteon, nauky, východiska pro naši civilizaci.
• Řecko – mytologie, panteon, nauky, východiska pro naši civilizaci.
• Gnose – různé směry, nauky, její ryze křesťanské podoby, dnešní ozvuky.
• stará evropská pohanská náboženství … a další (fénické, etruské…).
 
C) MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG
• především jeho současné podoby – ekumenická východiska, přístupy církví, důvody pro i proti, aktivity - Forum 2000, Světový étos a další platformy.
 
 
D) SEKTY A NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ
jednotlivé skupiny (podle původu), samostatně nebo v okruzích:
a) křesťanského původu – např. Moonisté, Svědkové Jehovovi, Mormoni, extrémní charismatici, evangelikální skupiny…
b) orientálního původu – např. Transcendentální meditace, Osho, Sahadža jóga, Sri Chinmoy, Sai Baba, Hare Kršna…
c) přírodně-okultního původu – např. New Age, Wicca, satanismus, woodoo, extrémní esoterní řády…
d) parapsychoterapeutické – např. Scientologie, Silvova metoda, Reiki, alternativní léčebné metody na pomezí náboženství…
e) UFO kulty a další bizarnosti.
nebo přednášky tematické, např.:
~ Příčiny vstupu do sekt.
~ Základní znaky sekt.
~ Rozdělení sekt (podle různých kriterií).
~ Rozdíly mezi západním a východním náboženským myšlením.
~ Rozdíly mezi tradiční a moderní religiozitou.
~ Rozdíly mezi zdravou a destruktivní religiozitou.
~ Rozdíly mezi církví a sektou, sektářské rysy v církvích.
~ Důsledky života v sektě – pozitivní i negativní.
~ Možnosti prevence, výstupové poradenství a odchod ze sekty.
~ Mylné názory na sekty.
~ Situace v České republice. Atd…
 
E) FENOMÉNY „NA HRANICI“ (tj. s náboženstvím úzce související)
• ALCHYMIE, KABALA, ASTROLOGIE, MAGIE, TAROT … – blíže viz jednotlivá témata v složce AKCE - cyklus HERMETICKÉ VĚDY); nebo možno promluvit i specificky o křesťanské magii, křesťanské astrologii, křesťanské kabale, křesťanské alchymii, křesťanských pojetích tarotu apod.
• Fenomén věštění (obecně ve starých kulturách, ale i se zaměřením na jeho podoby v Bibli, křesťanství a naší kultuře – a různých pohledech na něj).
• Mystika – křesťanská, židovská, islámská, ale i další její podoby.
• Léčitelství v jeho různých podobách.
• Reinkarnace – různá pojetí a pohledy na tento fenomén.
• Jóga – obecně, druhy jógy, konkrétní nauky, názory na ni atd.
• Fenomén roku 2012 (konec světa, transformace planety…).
 
ATD. ATD. ...dle dohody.
 
 
TOPlist