Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

HERMETICKÉ VĚDY‚ TAROT‚ C.G.JUNG

Všechny přednášky v rámci L.·. U.·. Z.·. S.·., které uspořádal Abbé de E. 

v Čajové galerii GREEN - SPACE v letech 2007-14 :

Cyklus HERMETICKÉ VĚDY

následující přednášky s diskuzemi proběhly v letech 2007 – 2010:

(VYBRANÁ TÉMATA JE MOŽNO ZNOVU PŘEDNÉST A PRODISKUTOVAT, A TO I V JINÉM PROSTORU , NABÍDNETE-LI)

I. ~ úvodní setkání
Nadhozená témata: lze i dnes potkat mága či alchymistu? Je
něco na horoskopech či výkladu karet? Alchymie v Pánovi prstenů, Harry Potterovi či mši svaté. Rozbor díla „Dogma a rituál vysoké magie“ od Eliphase Léviho. Tajemství zednářů, rosekruciánů a jiných tajných řádů. Hledání Kamene Mudrců a Svatého Grálu.
 
II. ~ Tarot 1
Témata: historie tarotu, druhy tarotových karet, možné způsoby
výkladu, hermetické souvislosti (s kabalou, astrologií apod.), lze věštit budoucnost?
 
 
III. ~ Tarot 2 - klíč k iniciaci
Podtitul: karty jsou na stole, hermetická "hra" je rozehrána ...
dívanka pokračuje.
 
IV. ~ Tarot 3
Podtitul: karty jsou na stole, hermetická "hra" je rozehrána ...
dívanka stále nekončí. Témata: Tarot a jeho křesťanské, kabalistické, alchymické i další souvislosti; tarot v Bibli,
horoskopu či stromu života.
 
V. ~ Astronomie versus Astrologie
Diskuze s astronomem. Dva pravidelné pořady ASTRONOMIE a
HERMETICKÉ VĚDY, tentokrát v tentýž den, v tentýž čas. Shodnou se v něčem? Najde se společný průsečík či ne?
 
 
VI. ~ Her(m)etické povídání o Vánocích
Témata: kořeny vánočních svátků, magie Vánoc, slunovrat,
zrození Božského dítěte, nalezení Kamene Mudrců, kdo byli tři králové, klanění mágů, tajemství betlémské hvězdy, příchod Nového Věku, návrat Panny a Saturnské říše.
 
VII. ~ Astrologie – mluví k nám hvězdy?
Témata: historie astrologie, jak lze pracovat s horoskopy,
ukazují hvězdy budoucnost? horoskop jako mandala.
 
 
VIII. ~ Astrologie 2 - rozhovory pod hvězdami
Témata: smysl astrologie, duchovní aspekty astrologie, použití
horoskopu v alchymii, magii, kabale.
 
IX. ~ Astrologie 3 - rozhovory pod hvězdami pokračují
Témata: zvěrokruh a posvátná geometrie, astrologická
symbolika na katedrálách a jiných kamenných stavbách, náhled za planetární sféry, "astro-kniha mrtvých", symbolika
dvanácti a třináctého.
 
X. ~ Kabala – židovská mystika
Témata: sefirotický strom (10+1 sefir), 4 světy stvoření, 3 duše
podle kabaly, 22 písmen, skrze něž byl stvořen svět; Sefer Jecira; Golem, Maharal a jiné legendy.
 
XI. ~ Kabala 2 – nové pohledy
Témata: Kabala a tělo, vztah duší k tělu, tělo v Bibli.
Hermetická kabala (E. Lévi, Papus); kabala a věda (E=mc2...). Křesťanská kabala (Agrippa, Fludd, Kircher, Khunrath,
rosenkruciáni).
 
 
XII. ~ Praktická kabala, tvorba Golema
Témata: Kabalistická meditace. Metody praktické kabaly,
Gematrie, Notarikon, Temura. Různá pojetí Golema ~ Golem Maharalův, Meyerinkův, Scholemův.
 
XIII. ~ Kabala 4 – písmena
Témata: 22 písmen, skrze která povstal Svět. Kniha Utváření
(Sefer Jecira). Strom Života. Číselná symbolika písmen. Hebrejské písmo a Tarot.
 
XIV. ~ Hermetická filosofie
Témata: Tabula Smaragdina (Smaragdová deska) – hlubina
všech tajemství, základní text alchymie a dalších hermetických nauk. Corpus Hermeticum – "bible" hermetismu. Kybalion – klíčové ideje hermetismu.
 
 
XV. ~ Eliphas Lévi – odkaz a dílo
Témata: Odkaz "obnovitele" novodobého hermetismu. Hlavní
díla - Dogma a rituál vysoké magie, Zasvěcovací dopisy, Dějiny magie, Věda duchů, Tajemství kabaly, Klíčky Šalamounovy a další. Pokračovatelé jeho odkazu.
 
XVI. ~ Magie – prokletá věda
Témata: Historie magie. Druhy magie. Principy a praktiky.
Osobnosti, mágové. Magické předměty. Pantakly. Starobylé grimoáry.
 
XVII. ~ Tajemství katedrál
Témata: alchymické poselství gotických katedrál, odkaz
Fulcanelliho díla.
 
 
XVIII. ~ Příbytky filosofů
Témata: hermetická symbolika měst, staveb a míst, ... s
otázkou na závěr: je i Jihlava esoterická ?
 
XIX. ~ Základy hermetismu
Výklad velké alegorické tabule M. Meriana "Hermetická
zahrada".
 
XX. ~ Pravdy a lži Šifry Mistra Leonarda
Témata: Co Da Vinci kódoval ve svých obrazech? Je Bible
věrohodná? Co je obsahem rukopisů od Mrtvého moře a apokryfních evangelií? Co a kde je Svatý Grál? Co tajili Templáři, Rosenkruciáni, Zednáři, Převorství Sionské či Církev a Opus dei? Kdo byla Máří Magdaléna? Žijí dnes Ježíšovi potomci?
 
 
XXI. ~ Templáři - prokletí rytíři nebo nositelé tajemství?
Témata: Kdo byli Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu?
Jaká tajemství objevili? Odkud vzali své bohatství? Byli opravdu kacíři? Existují dodnes?
 
XXII. ~ Bible a apokryfy – zákl. texty hermetismu, náboženství i konspirace
Témata: Je Bible věrohodná? Kdo je jejím autorem? A co
dogmata? Co je obsahem Rukopisů od Mrtvého moře a Apokryfních evangelií? Vztah Křesťanství a Gnoze. Křesťanské texty v Magii, Alchymii a Kabale.
 
XXIII. ~ Svobodní Zednáři – historie i současnost zednářských lóží
Témata: Původ zednářských bratrstev. Symbolika a nauky
Zednářů. Stupně zednářského zasvěcení. Zednářské lóže u nás.
 
 
XXIV. ~ Máří Magdaléna & Posvátné Ženství
Témata: Máří Magdaléna v Bibli a dalších spisech. Máří jako
nositelka Grálu. Podoby Posvátného Ženství: Zasvěcená Panna, Posvátná Prostitutka, Velká Pečující Matka, Moudrá Stařena.
 
XXV. ~ Vánoce a symbolika hvězdy - pentagramy, hexagramy a jiné "...gramy"
Témata: Přijďte si předvánočně pohrát s nejstarším symbolem
lidstva. Přijďte vyslechnout dávné poselství mágů. Hvězdy v přírodě, historii, náboženství, umění, alchymii, magii, astrologii.
 
XXVI. ~ Buddhistická esoterika
Témata: Buddhové, bódhisattvové, božstva a další bytosti.
Rituální předměty tibetského buddhismu v praxi západního hermetismu. Mantry, mudry, tangky, mandaly. Buddhistická
magie.
 
 
XXVII. ~ Tibetská kniha mrtvých a další "knihy mrtvých"
Témata: Význam spisu Hluboké učení o spontánním
vysvobození skrze rozjímání o pokojných a hněvivých božstvech. Srovnání s Etiopskou "knihou mrtvých" Stužka spravedlnosti, eventuelně s dalšími. Výklad Bhavačakry ("kola bytí").
 
XXVIII. ~ Satanismus
Témata: Historie i současnost tohoto kontroverzního hnutí.
Hlavní osobnosti satanismu. Rizika tohoto světonázoru. Nauky, ideje, symboly. Kdo je 666?
 
XXIX. ~ New Age – "Nový Věk" – postmoderní náboženství
Témata: Teorie Věků - Mýtus Věku Ryb versus Věku Vodnáře.
Hlavní myšlenky a proudy hnutí New Age.
 
XXX. ~ Alchymie – Královské Umění, magie hmoty, pouť ducha
Témata: Úvod do alchymie. Alchymie versus chemie. Principy
alchymie. Významní alchymisté. Hlavní alchymické traktáty. Opus Magnum. Prima Materia. Quintessence. Lapis
Philosophorum.
 
 
XXXI. ~ Alchymie 2 – Tajemství Nicolase Flamela
Témata: Život, smrt a nesmrtelnost největšího z alchymistů.
Rozbor emblémů z Knihy hieroglyfických obrazů ~ tajemná kniha Abrahama Žida.
 
XXXII. ~ Alchymie 3 – Mutus Liber ~ Mlčící kniha
Témata: Výklad nejznámějšího alchymického "komiksu". Tichý
návod k nalezení Kamene Mudrců.
 
XXXIII. ~ Alchymie 4 – Alchymická mše
Témata: Melchior Cibinensis: Proces podaný ve formě mše.
Paralely mezi mší římskokatolickou a mší alchymickou. Alchymie & křesťanství. Mariánská a christologická symbolika v alchymii. Kristus jako Lapis Philosophorum.
 
XXXIV. ~ Alchymie 5 – Alchymie a kabala
Témata: Záhadný a jediný kabalisticko-alchymický text: Eš
Mecaref. Planetární a kovní symbolika sefirotického stromu. Planetární centra v člověku =› cesta k duchovnímu uzdravení.
 
 
XXXV. ~ Alchymie 6 – Alchymický bestiář mnicha Basilia Valentina
Podtitul: ....především s přihlédnutím ke Dvanácti klíčům ke
dveřím vedoucím k pradávnému Kameni našich předků.
 
XXXVI. ~ Alchymie 7 – Smaragdová deska
Podtitul: Výklad pradávného textu, který je klíčem k
hermetickým vědám.
 
XXXVII. ~ Procházka hermetickou Jihlavou
Tentokrát i s vycházkou za některými tajemnými emblémy v
nitru města.
 
 
 
XXXVIII. ~ Kabalistický klíč ke stvoření
Astrologický, geometrický a numerologický rozměr Sefer Jeciry
(Knihy Utváření) a biblické Geneze.
 
XXXIX. ~ "22 = 3 + 7 + 12"
Živly, Planety, Znamení a síla Písmen dle Kabaly.
 
XL. ~ Tarotový Šém Kabaly
Střípky ke kabalistické meditaci. Ukázky praktických aplikací
Sefer Jeciry a 22 Velkých Arkán.
 
 
XLI. ~ Kabala & meditace
Některé meditační praktiky starých kabalistů. Meditační tvorba
Golema, permutace Božích Jmen. Význam některých Písmen, skrze která byl stvořen Svět.
 
XLII. ~ Kabalistické základy Posvátné geometrie
Pětirozměrný Vesmír podle Sefer Jeciry. Geometrická podstata
Stromu Života.
 
XLIII. ~ Kompostovaný Kristus čili Alchymická mysteria Vánoc aneb Kterak se tři neznámí hermetici rozpoznáním Nebeského Krále sami stali králi
Převážně nevážné her(m)etické povídání o nadcházejících
svátcích.
 
XLIV. ~ Otazníky nad Biblí – tajemství nejrozšířenější knihy světa
Kdy Bible vznikla ? Kdo ji napsal ? Proč byla napsána ? Co se
do ní nedostalo, a proč ? (problematika Apokryfů) Je Bible věrohodná ?  Jaké máme překlady ? Proč je tolik církví ? Použití Bible v Magii, Alchymii a Kabale.
 
 
XLV. ~ Co se do Bible nedostalo, a proč ?
Jak a kdy vznikl biblický kánon ? Kolik knih vlastně Bible
obsahuje ? Byly některé spisy záměrně z Bible odstraněny ? Proč se křesťané bojí číst Apokryfy a nekřesťané zase Bibli ? Knihy kanonické, deuterokanonické, pseudepigrafy, apokryfy a ..?
 
XLVI. ~ Tajemství svitků od Mrtvého moře
Odhalily Kumránské rukopisy nějaká skrývaná tajemství ?
Jaký je jejich vztah k Bibli a Křesťanství ?
 
XLVII. ~ Ježíš a Kumránské svitky
Jaký je vztah Rukopisů od Mrtvého moře k Ježíšovi, Jeho
poselství a prvním Křesťanům ?
 
 
XLVIII. ~ Páté Evangelium a další překvapivé nálezy z Nag Hammádí
Evangelia ~ Tomášovo, Filipovo, Máří Magdalény, Pravdy a
další. Proč byly v křesťanské knihovně i spisy hermetické a filosofické ? Gnostické křesťanství. V čem se liší od Bible ? Čím provokuje křesťany ?
 
XLIX. ~  Páté Evangelium II.
... budeme pokračovat v dalším rozjímání nad hlubinami
gnostických rukopisů z Nag Hammádí; tentokrát především nad spisy s větším gnostickým a hermetickým rozměrem ...
 
L. ~ Jidášovo evangelium
Zamayšlení nad starobylým kontroverzním textem.
 
 
LI. ~ Tarot Grálu
Gnostické poselství Tarotu. Originální setkání s rytíři,
královnami a kouzelníky při putování za nejsvětější relikvií.
 
LII. ~ Svatý Grál, Kopí Osudu a Meč Excalibur jako východiska naší dávné spirituality.
 
LIII. ~ Hermetické poselství Rosslynu
Tajemství i krása skrytá v emblémech Rosslynské kaple.

Od září 2010 do prosince 2011 jsme se potom scházeli na přednáškách a diskuzích o TAROTU a širších tématech, která nám jeho 22 velkých arkán otevřelo. Cyklus jsme nazvali Kabalisticko - okultní tarotové orákulum. Ovšem pozor - nešlo o věštění ! (alespoň tedy ne v tom populárním slova smyslu). Věříme ale, že proběhly mnohem prospěšnější činnosti. Rozebrali jsme postupně velká arkána Tarotu (I-XXI+0) včetně jejich číselných a písmenných charakteristik, a to z různých hledisek (filosofického, náboženského, mytologického, alchymického, kabalistického, astrologického, magického atd.). 

Podtitul akcí: NETRADIČNĚ TRADIČNÍ HERMETICKO – FILOSOFICKO – TEOLOGICKO – VĚDECKO – POETICKÉ MEDITACE O SYMBOLICE JEDNOTLIVÝCH VELKÝCH ARKÁNŮ TAROTU, VÝZNAMECH ČÍSEL, PÍSMEN HEBREJSKÉ ABECEDY, ALCHYMICKÝCH EMBLEMAT, MAGICKÝCH PANTAKLŮ A DALŠÍCH PRAPODIVNOSTÍ NA ZÁKLADĚ SYSTÉMŮ LÉVIHO, LASENIKA, TOMBERGA, SOUZENELLEOVÉ, MOUČKY, NEUBAUERA A DAŠÍCH NEOTŘELÝCH MYSLITELŮ.

Uskutečnily se tyto přednášky:

1. Mág rozprostírá své propriety.
2. Papežka nabízí klíče k náboženství i přírodě.
3. Císařovna vládne nebeským kůrům i lidským srdcím.
4. Císař - vládce kovů podzemských, pozemských i nadzemských.
5. Papež - velekněz mystérií kvintesence a nositel planoucího pentagramu.
6. Zamilovaného rozhodnutí přetěžká aneb za-peklitosti hexagramu.
7. Triumfální vůz - tajemství alchymické sublimace.
8. Spravedlnost - cesta stromem sefirot.
9. Poustevník - skryté světlo meditace.
10. Kolo štěstí - hra mezi osudem a náhodou.
11. Síla - počátek prací Héraklových, Samsonových či Bruncvíkových?
12. Viselcovo "Dokonáno jest" Velikého Díla.
13. "Život plyne jak voda..." aneb Žnec se nezakecá.
14. Mírnost, Střídmost, Proměna - poselství transmutace vnitřního zlata.
15. Odpůrcovy odpornosti čili Pomlouvače trumfy.
16. Dům Boží - nezůstane kámen na kameni.
17. Hvězda - džbány jsou vylity, hlubiny duše se otvírají.
18. Luna
19. Slunce
20. Soud
21. Svět
0 Blázen
               ... a tím jsme velké Arkány prozatím vyčerpali,
nebo ony nás??? ...

[ Jedním z výstupů setkávání je soubor 22 veršovaných orákulí - viz zde v ZASVĚCENÍ. ]

Od ledna do června 2012 jsme se scházeli nad volnějším cyklem přednášek, o fenoménu "konce světa 2012", C. G. Jungovi, Gnózi a spřízněných tématech. Proběhly tyto přednášky:

"Už je to tady ..." aneb rok 2012 a očekávání kolem něj. --- Proroctví a teorie zastánců konce světa či transformace lidstva. Argumenty odpůrců. Smysluplnost i nebezpečnost duchovních hnutí. 2012 = obchodnický trik nebo duchovní obroda?

Rok 2012 a možné varianty konce světa. --- Přehled nejčastějších teorií, jejich zhodnocení, pravděpodobnost a načasování. ...Možná zazní i Mayské orákulum pro vás osobně...

Carl Gustav Jung - opomíjená cesta poznávání. --- Kompletní 3 hodinový úvod do Junga velmi poutavě přednesl Nautilus.

Sedm promluv k zemřelým. --- Novodobý gnostický apokryf C.G.Junga (s komentářem religionistickým, hermetickým a biskupa současné Gnostické církve).

Tajemství starodávných gnostických kodexů. --- C.G.Jung a rukopisy z Nag Hammádí. Gnostické náboženství - provokace nebo pravda?

Střípky duše - četba z dávných gnostických kodexů. --- Krása i Hloubka a fascinující myšlenky egyptských "kacířů" prvních staletí... ...tak trošku jiné křesťanství.

Gnóze a hermetismus. --- Četba z dalších původních gnostických kodexů, tentokrát těch, které souvisejí s hermetickými naukami.

Hermetismus mezi filosofií & gnosí. --- Pohled na Boha v rané hermetice (základní vhled do Corpus Hermeticum).

Odpovědi na "Odpověď na Jóba". --- Diskuze k vrcholu Jungova díla nad jeho revolučním textem o podstatě náboženství i lidské duše.

Odpověď na Junga. --- Shrnutí předchozích přednášek - diskuze, posezení nad čajem a vínem; bonus: četba z dopisů C.G.Junga

 

září 2012 až červnu 2013 proběhl další cyklus přednášek, tentokrát na téma:

PUTOVÁNÍ KRÁLOVSTVÍM ALCHYMIE.

• Úvodní vstup do tajuplné Říše Alchymie, královny tradičních věd. Seznámení se základními pojmy, principy a cíly alchymického Umění.

• Živly. Oheň, vzduch, voda, země - elementy z nichž je utkán celý náš svět i my sami.

• Zázraky lesa a duch obilí. Tajemství alchymických symbolů, značek, alegorií, anagramů, kryptografií a enigmat.

Astrologicko - alchymický význam 7 planet, kovů, fází Díla, božstev, ctností, neřestí i svátostí.

Tycho Brahe - alchymista se zlatým nosem. Imaginativní návštěva Nebeského paláce na ostrově Hven.

• Giordano Bruno - mnich a mág. O podivuhodné cestě jednoho génia z kláštera až na hranici a dále až do věčné paměti lidstva.

• Zrcadlo mágů (Speculum Magorum). Četba z magických spisů Giordana Bruna, meditace nad jeho hermetickými obrazci, diskuze o jeho přínosu pro současné hermetické bádání.

Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim neboli PARACELSUS - lékař, alchymista, reformátor. Setkání s fascinující osobností, která ovlivnila celou novodobou evropskou civilizaci, její vědu i filosofii.

• Paracelsova terapie - útržky a ukázky z lékařské, léčitelské a alchymické praxe Paracelsovy ...

Podivuhodná magie a fantastické bytosti tak řečeného Paracelsa aneb Jak dosíci plného zdraví ducha, duše i těla; skrze rtuť síru a sůl; v ohni, vzduchu, vodě a zemi naší.

Paracelsica Jungiana - Paracelsovo dědictví v pohledu C. G. Junga.

Od září 2013 večery v Green-Space pokračovaly již 97. přednáškou:

Ozvěny 10. návštěvy Jeho Svatosti 14. Dalajlamy v České republice - posezení s přímým účastníkem posledních 6 Dalajlamových návštěv u nás.

... a poté (v rámci již VII. ročníku setkávání v Green-Space) proběhly diskuzní večery na tato témata:

KABALA - nejen židovská mystika.
POSEZENÍ NAD KNIHAMI (duchovními, filosofickými, hermetickými, i jakýmikoli jinými), které právě čtete, nebo které vás v poslední době zaujaly - ukázky, myšlenky, sdílení...
Čtení z knihy Petra Vopěnky "Hádání v hospodě aneb Jak se v hospodě u Jirásků na Královských Vinohradech hádal jeden samorostlý myslitel s jedním vědcem, a jak se do jejich hádky později vmísili i jiní lidé" (27 filosofických disputací o povaze reality, smyslu vědy, buddhistické nirváně, středověké vizi vesmíru, duchovním životě rostlin a o řadě dalších pozoruhodných věcí). ...také něco například z fascinujících "Žítkovských bohyní" od Kateřiny Tučkové nebo z knihy "Duch a čin. Rozmluvy s Masarykem" od Emila Ludwiga ...a také z knih, které jste donesli vy...
ŽIVOT BRIANA - předvánoční rozjímání nad Montypythonovským "5. evangeliem" aneb Co nám také možná zvěstovala hvězda betlémská. (Jubilejní sváteční 100. setkání.)
"... naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A anděl Páně řekl: Hle, zvěstuji vám velikou radost, dnes se vám narodil Brian, zvaný Brian, syn Mandin. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. Ale bacha... těch jeslí je tam víc... ;-) “
DENÍKY JOHNA DEEHO - nahlédnutí do soukromých poznámek, zážitků, výzkumů i seancí anglického astronoma, astrologa, mága, matematika, geografa, diplomata a rádce krále Edwarda VI. a královny Alžběty I., dvorního alchymisty císaře Rudolfa II. a Viléma z Rožmberka; a vůbec velké renesanční osobnosti, která zásadně ovlivnila běh dějin, a která nejspíš byla krátce i v Jihlavě.
ALCHYMISTÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH - seznámíme se s adepty umění alchymického, kteří působili na území Českém - ať už jde o Čechy nebo i cizince, kteří u nás nějakou dobu působili, pracovali v laboratořích, debatovali v učených kroužcích a hledali Kámen Mudrců.
ALCHYMISTÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH II. - MÍSTA u nás spojená s alchymií. Projdeme si zásadní místa v Čechách a na Moravě, kde působili slavní i méně známí alchymisté, jak čeští, tak z jiných zemí. Povíme si, kde u nás všude byly alchymistické laboratoře, a co se v nich dělalo.

• Povídání "O ZEMI, ŽIVLECH A NAVAZÍCH" na Den země.

TOPlist