Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

rituály apod.

MENŠÍ PENTAGRAMOVÝ RITUÁL

1. Úvod:

Postavím se čelem K VÝCHODU. Magickou dýkou, mečem či hůlkou (nebo ukazováčkem a prostředníčkem pravé ruky) vyznačím KOLEM SEBE MAGICKÝ KRUH (který může planout ohněm).

 

2. Kabalistický kříž v hebrejském znění:

Nataženým ukazováčkem a mírně pokrčeným prostředníčkem (palec, prsteníček a malíček jsou špičkami spojeny pod nimi) pravé ruky se

a) dotknu čela a přitom říkám: "ATA" אתה (Tvé je...), [pozn.: některé nebo i všechny texty možno vyzpívávat],

b) dotknu pupku a přitom říkám: "MALCHUT" מלכות (...království...),

c) dotknu pravého ramene a přitom říkám: "VE-GEVURA" וגבורה (...a moc...),

d) dotknu levého ramene a přitom říkám: "VE-GEDULA" וגדולה (...i sláva...),

e) zkřížím ruce na prsou a přitom říkám: "LE OLAM, AMEN" לעולם אמן (...na věky amen.)

Vizualizuji linie bílého světla ve tvaru kříže od hlavy k chodidlům. Při slově "AMEN" v průsečíku kříže vizualizuji stylizovanou nebo klasickou růži.

 

3. Vepsání pentagramů:

Před sebe do vzduchu vepisuji linie pentagramů (o velikosti od čela ke stehnům) pravou paží, jedním tahem, buď magickou dýkou či mečem nebo hůlkou nebo jen nataženým ukazováčkem a prostředníčkem. Při pohybech nahoru se nadechuji, při pohybech dolů vydechuji, u linie vodorovné dech zadržuji. Používá se zažehnávací pentagram země = začínám od levého dolního vrcholu ke špici (jako u psaní písmene A) a pokračuje se dál. Nebo invokační pentagram = od horní špice k levému dolnímu vrcholu a dál.

a) čelem k VÝCHODU vepíšu první zažehnávací pentagram, a poté s nádechem dám ruku na hruď a s výdechem ukážu do středu pentagramu a řeknu: "JOD HE VAU HE" יהוה

b) nechám paži nataženou, obrátit k JIHU, po vepsání pentagramu říkám: "ADONAJ" אֲדֹנָי

c) pokračuji k ZÁPADU a po vepsání pentagramu říkám: "EHEJE" אהיה

d) pokračuji k SEVERU a po vepsání pentagramu říkám: "AGLA" אגלא

Potom se otočím opět k VÝCHODU. Pentagramy je třeba dobře vizualizovat = musí jasně zářit či planout, nejlépe živlovými barvami a při tom možno cítit jejich živlové charaktery (= rudo-oranžový žár, modro-stříbřitou lehkost, zeleno-žlutý chlad a zlato-hnědou tíhu).

 

4. Invokace archandělů:

Stojím čelem K VÝCHODU. Rozpažím ruce do kříže + a říkám (a přitom živě vizualizuji):

"PŘEDE MNOU MICHAEL, מימיני מיכאל

(je v červeno-oranžovém rouchu, drží planoucí meč = oheň; atribut: kopí),

ZA MNOU RAFAEL, מלפני רפאל

(je v zeleno-žlutém rouchu, drží pohár = voda; atribut: meč??),

PO MÉ PRAVICI GABRIEL, משמאלי גבריאל

(je v modro-stříbrném rouchu, v ruce má hůl = vzduch; atribut: stonek s liliemi),

PO MÉ LEVICI URIEL, מאחורי אוריאל"

(je v zlato-hnědém rouchu, stojí na pantaklu = země; atribut: kniha).

Vizualizovat si, jak kolem mě všichni 4 archandělé stojí. Za nimi odcházejí pryč zlé bytosti, přitom pokračuji a říkám:

"JIŽ KE MĚ NEMÁ PŘÍSTUP LUCIFER (V), SATAN (Z), LEVIATAN (J) ANI BELIÁL (S).

OKOLO MNE PLANOU PENTAGRAMY,

HEXAGRAM MATKY ZEMĚ ZÁŘÍ PODE MNOU,

HEXAGRAM OTCE NEBES ZÁŘÍ NADE MNOU,

DOKONALÝ SEPTAGRAM JMÉNA JMEN JOD-HE-ŠIN-VAU-HE יהשוה ZÁŘÍ VE MĚ!" (var.: "ŠIHÓHÁ, JEŠHÓHÁ, JEŠUA, JOD-HE-ŠIN-VAU-HE, JEHEŠUA, JEHOVAŠA, JAHVÉŠ"שיהוה ישהוה יהשוה יהושה יהוהש )

 

5. Kabalistický kříž, v řeckém znění.

Nataženým ukazováčkem a mírně pokrčeným prostředníčkem (palec, prsteníček a malíček jsou špičkami spojeny pod nimi) pravé ruky se

a) dotknu čela a přitom říkám: "HOTI SÚ ESTIN" οτι σου εστιν (Tvé je...)

b) dotknu pupku a přitom říkám: "HÉ BASILEIA" η βασιλεια (...království...)

c) dotknu levého ramene (naopak než při 1. kříži!) a přitom říkám: "KAI HÉ DYNAMIS" και η δυναμις (...a moc...)

d) dotknu pravého ramene a přitom říkám: "KAI HÉ DOXA" και η δοξα (...i sláva...)

e) zkřížím ruce na prsou a přitom říkám: "EIS TÚS AIÓNAS, AMÉN" εις τους αιωνας αμην (...na věky amen.)

Vizualizuji linie fialového světla ve tvaru kříže od hlavy k chodidlům. Při slově "AMÉN" v průsečíku kříže vizualizuji stylizovanou nebo klasickou růži.

 

6. Závěr:

S rukama sepjatýma do mandorly říkám: "NYNÍ JSEM PLNĚ A DOKONALE CHRÁNĚN." ... Možno doplnit další vzývání [u obého je možno se též křižovati]:

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον με.
("Svatý Bože, Svatý silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nade mnou.")
Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Άγίου Πνεύματος μετ εμου εστιν.
("Milost Pána Jezukrista, a láska Boží a účastenství Svatého Ducha se mnou jest.")

 

JINÁ VARIANTA ROZDĚLENÍ
 

 

archanděl

hebrejsky

živel

předmět

barva roucha

složka osobnosti

heslo

zvíře

karty

světová strana

lidský smysl

Boží atribut

Boží jméno

MICHAEL

מיכאל

oheň

meč

červená

vůle

3. odvážit se

jih

zrak

všemohoucnost

אֲדֹנָי

RAFAEL

רפאל

vzduch

hůlka

modrá

rozum

1. vědět

východ

čich

vševědoucnost

יהוה

GABRIEL

גבריאל

voda

kalich

zelená

cit

2. chtít

sever

sluch

věčnost

אגלא

URIEL

אוריאל

země

pantakl

žlutá

vědomí

4. mlčet

západ

chuť

všudypřítomnost

אהיה

 

 

 

 

... ... ...

 





ʽ



 

ʽ





 



ʽ





 

ʽ

ʽ

ʽ

 









 



ʽ



 





 







 





 



ʽ

ʽ

ʽʽ

ʽʽ

 



 



 

ʽʽ



 

ʽ

ʽ

ʽ

ʽʽ

ʽ

ʽ

ʽ

 





 



ʽ

ʽʽʽ

.................................................................................................

 

***

Tebe volám, AKEFALON.
Tebe, tvůrče země a nebes.
Tebe, tvůrče noci a dne.
Tebe, tvůrče světla a temnoty.

Ty jsi OSORONNÓFRIS,
jenž nemůže být lidským okem rozpoznán.
Tys JABAS.
Tys JAPÓS.

Ty soudíš spravedlivé i nespravedlivé.
Ty, který jsi stvořil samičí a samčí.
Ty, který vydáváš ze semen plody.
Ty jsi tvůrce lidí, navzájem
se milujících i nenávidících.

Jsem MÚSÉS, tvůj prorok,
zasvěcenec tvých mystérií,
obřadu ISTRAÉLe.
Ty zaplavuješ souš a opět jí dáváš vystoupit nad vody
a veškeré své stvoření opatřuješ pokrmem.

Slyš mne,
jsem anděl z FAPRÓ OSORONNÓFRIS:
a toto je tvé pravé jméno proroky ISTRAÉLe zjevené.

Vyslyš mne: AR..., THIAÓ, RHEIBET, ATHELEBERSÉTH, A..., BLATHA, ABEU, EBEN, FI, CHITASOÉ, IB..., THIAÓ.
Vyslyš mne a podřiď mi všechny daimóny.
(... každého ducha firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí,
nad vodou i ve vodě, ve vířícím vzduchu i hučícím ohni.
Ať všechna kouzla a všechny metly Boží jsou poslušny mých rozkazů.)

Tebe volám, strašlivý a neviditelný Bože:
propusť duchy z jejich sídel: AROGOGOROBRAÓ, SOCHÚ, MODORIÓ, FALARCHAÓ, OOO, APE, AKEFALE !
Vyslyš mne a podřiď mi všechny daimóny.
(... každého...rozkazů.)

(Tebe volám:) RÚBRIAÓ, MARIÓDAM, BALBNABAÓTH, ASSALÓNAI, AFNIAÓ, I, THÓLÉTH, ABRASAX, AÉOÓU, ISCHYRE, AKEFALE (Silný Bezhlavý) !
Vyslyš mne a podřiď mi všechny daimóny.
(... každého...rozkazů.)

(Tebe volám:) MA, BARRAIÓ, JÓÉL, KOTHA, ATHORÉBALÓ, ABRAÓTH.
Vyslyš mne.

(Tebe volám:) AÓTH, ABAÓTH, BASUM, ISAK, SABAÓTH, IAÓ.
Tys Pán bohů.
Tys Pán celého světa.
Tys ten, kterého všechny větry poslouchají.
Tys ten, jehož hlasu naslouchá veškeré stvoření.

Všeho Pane, králi, panovníku, pomocníku, zachránče duší.

IEÚ, PÝR, IÚ, PÝR, IAÓT, IAÉÓ, IOÚ, ABRASAX, SABRIAM, OO, YY, EU, OO, YY, ADÓNAIE, ÉDE, EDU, ANGELOS TÚ THEÚ (anděl boží), ANLALA, LAI, GAIA, APA, DIACHANNA, CHORUN.

Já jsem AKEFALOS DAIMÓN = Bezhlavý duch !
Viditelný jen ve svém projevu, mocný a nesmrtelný oheň!

Já jsem Pravda !
Já nenávidím zločiny a ničím je v celém světě !
Já jsem blýskání a hřmění !
Já jsem ten přicházející v dešti, který oživuje Zemi !
Já jsem ten, jehož ústa planou !
Já jsem původce a zjevovatel !
Já jsem Milost Věků !

Jméno mé jest:
"Srdce ovinuté hadem" = KARDIA PERIZÓSMENÉ OFIN.

Přijďte a následujte mne !!!
Tak přikazuji každému duchu firmamentu a éteru,
nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě,
ve vířícím vzduchu i v hučícím ohni.
Ať každé kouzlo a každá metla Boží je poslušna mých rozkazů !
Ať všichni duchové jsou poslušni i vám !

..................................................................................................

Zaklínání lunárních inteligencí podle Fraternitas Saturni.

[ CELÝ OBŘAD PROVÁDĚT POMALU, ZDLOUHAVĚ A S KNĚŽSKOU DŮSTOJNOSTÍ.
VŠE VYSLOVOVAT HLASITĚ A ENERGICKY, JMÉNO "ADONAI" SILNĚ INTONOVAT! ]

Tímto zaklínám ve jménu Adonaje silou mé magické božské vůle bytosti lunární sféry, aby se zjevily!
Tímto zaklínám ve jménu Adonaje silou mé magické božské vůle bytosti lunární sféry, aby se zjevily!
Tímto zaklínám ve jménu Adonaje silou mé magické božské vůle bytosti lunární sféry, aby se zjevily!


[ 1 ]
Ve jménu velkého anděla Gabriela,
ve jménu Michaela,
ve jménu Samaela,
volám anděly prvního nebe:

[ při vyslovení každého jména se magik s rukama zkříženýma na prsou ukloní směrem k

příslušné světové straně; jména intonovat ]
[ směrem k východu: ] Gabriel, Gabrael, Madiel, Deamiel, Janael.
[ směrem k západu: ] Sachiel, Zaniel, Habaiel, Bachanael, Corabiel.
[ směrem k severu: ] Mael, Virael, Valmum, Baliel, Balay, Husmastrau.
[ směrem k jihu: ] Curaniel, Dabriel, Darquiel, Hanum, Anael, Vituel.

[ 2 ]
Ve jménu velkého anděla Gabriela,
ve jménu Michaela,
ve jménu Samaela,
volám anděly prvního nebe:
[ při vyslovení každého jména se magik s rukama zkříženýma na prsou ukloní směrem k

příslušné světové straně; jména intonovat ]
[ směrem k východu: ] Gabriel, Gabrael, Madiel, Deamiel, Janael.
[ směrem k západu: ] Sachiel, Zaniel, Habaiel, Bachanael, Corabiel.
[ směrem k severu: ] Mael, Virael, Valmum, Baliel, Balay, Husmastrau.
[ směrem k jihu: ] Curaniel, Dabriel, Darquiel, Hanum, Anael, Vituel.

[ 3 ]
Ve jménu velkého anděla Gabriela,
ve jménu Michaela,
ve jménu Samaela,
volám anděly prvního nebe:
[ při vyslovení každého jména se magik s rukama zkříženýma na prsou ukloní směrem k

příslušné světové straně; jména intonovat ]
[ směrem k východu: ] Gabriel, Gabrael, Madiel, Deamiel, Janael.
[ směrem k západu: ] Sachiel, Zaniel, Habaiel, Bachanael, Corabiel.
[ směrem k severu: ] Mael, Virael, Valmum, Baliel, Balay, Husmastrau.
[ směrem k jihu: ] Curaniel, Dabriel, Darquiel, Hanum, Anael, Vituel.

[ 4 ]
Ve jménu velkého anděla Gabriela,
ve jménu Michaela,
ve jménu Samaela,
volám anděly prvního nebe:
[ při vyslovení každého jména se magik s rukama zkříženýma na prsou ukloní směrem k

příslušné světové straně; jména intonovat ]
[ směrem k východu: ] Gabriel, Gabrael, Madiel, Deamiel, Janael.
[ směrem k západu: ] Sachiel, Zaniel, Habaiel, Bachanael, Corabiel.
[ směrem k severu: ] Mael, Virael, Valmum, Baliel, Balay, Husmastrau.
[ směrem k jihu: ] Curaniel, Dabriel, Darquiel, Hanum, Anael, Vituel.

[ 5 ]
Ve jménu velkého anděla Gabriela,
ve jménu Michaela,
ve jménu Samaela,
volám anděly prvního nebe:
[ při vyslovení každého jména se magik s rukama zkříženýma na prsou ukloní směrem k

příslušné světové straně; jména intonovat ]
[ směrem k východu: ] Gabriel, Gabrael, Madiel, Deamiel, Janael.
[ směrem k západu: ] Sachiel, Zaniel, Habaiel, Bachanael, Corabiel.
[ směrem k severu: ] Mael, Virael, Valmum, Baliel, Balay, Husmastrau.
[ směrem k jihu: ] Curaniel, Dabriel, Darquiel, Hanum, Anael, Vituel.

[ 6 ]
Ve jménu velkého anděla Gabriela,
ve jménu Michaela,
ve jménu Samaela,
volám anděly prvního nebe:
[ při vyslovení každého jména se magik s rukama zkříženýma na prsou ukloní směrem k

příslušné světové straně; jména intonovat ]
[ směrem k východu: ] Gabriel, Gabrael, Madiel, Deamiel, Janael.
[ směrem k západu: ] Sachiel, Zaniel, Habaiel, Bachanael, Corabiel.
[ směrem k severu: ] Mael, Virael, Valmum, Baliel, Balay, Husmastrau.
[ směrem k jihu: ] Curaniel, Dabriel, Darquiel, Hanum, Anael, Vituel.

[ 7 ]
Ve jménu velkého anděla Gabriela,
ve jménu Michaela,
ve jménu Samaela,
volám anděly prvního nebe:
[ při vyslovení každého jména se magik s rukama zkříženýma na prsou ukloní směrem k

příslušné světové straně; jména intonovat ]
[ směrem k východu: ] Gabriel, Gabrael, Madiel, Deamiel, Janael.
[ směrem k západu: ] Sachiel, Zaniel, Habaiel, Bachanael, Corabiel.
[ směrem k severu: ] Mael, Virael, Valmum, Baliel, Balay, Husmastrau.
[ směrem k jihu: ] Curaniel, Dabriel, Darquiel, Hanum, Anael, Vituel.

[ 8 ]
Ve jménu velkého anděla Gabriela,
ve jménu Michaela,
ve jménu Samaela,
volám anděly prvního nebe:
[ při vyslovení každého jména se magik s rukama zkříženýma na prsou ukloní směrem k

příslušné světové straně; jména intonovat ]
[ směrem k východu: ] Gabriel, Gabrael, Madiel, Deamiel, Janael.
[ směrem k západu: ] Sachiel, Zaniel, Habaiel, Bachanael, Corabiel.
[ směrem k severu: ] Mael, Virael, Valmum, Baliel, Balay, Husmastrau.
[ směrem k jihu: ] Curaniel, Dabriel, Darquiel, Hanum, Anael, Vituel.

[ 9 ]
Ve jménu velkého anděla Gabriela,
ve jménu Michaela,
ve jménu Samaela,
volám anděly prvního nebe:
[ při vyslovení každého jména se magik s rukama zkříženýma na prsou ukloní směrem k

příslušné světové straně; jména intonovat ]
[ směrem k východu: ] Gabriel, Gabrael, Madiel, Deamiel, Janael.
[ směrem k západu: ] Sachiel, Zaniel, Habaiel, Bachanael, Corabiel.
[ směrem k severu: ] Mael, Virael, Valnum, Baliel, Balay, Husmastrau.
[ směrem k jihu: ] Curaniel, Dabriel, Darquiel, Hanum, Anayl. Vetuel.

[ PAUZA ]

Zaklínám tě ve jménu Adonaje.
Zaklínám tě ve jménu Adonaje.
Zaklínám tě ve jménu Adonaje.

Hod. Hod. Hod.
Hod. Hod. Hod.
Hod. Hod. Hod.

Elim. Elim. Elim.
Elim. Elim. Elim.
Elim. Elim. Elim.

[ PAUZA ]

[ 1 ]
Ve jménu Isis, Velké Matky,
ve jménu Hora syna,
ve jménu Hod,
ve jménu Elim,
ve jménu velké bytosti Ful
tě volám, Chašmodaji (Šed baršemot Šartatane),
zjev se!
Staň se viditelným!
Zjev se!

[ 3 minutová PAUZA ]

[ 2 ]
Ve jménu Isis, Velké Matky,
ve jménu Hora syna,
ve jménu Hod,
ve jménu Elim,
ve jménu velké bytosti Ful
tě volám, Chašmodaji (Šed baršemot Šartatane),
zjev se!
Staň se viditelným!
Zjev se!

[ 3 minutová PAUZA ]

[ 3 ]
Ve jménu Isis, Velké Matky, [ spálí se sigilum Luny ]
ve jménu Hora syna, [ spálí se sigilum anděla Gabriela ]
ve jménu Hod, [ spálí se sigilum Hod ]
ve jménu Elim, [ spálí se sigilum Elim ]
ve jménu velké bytosti Ful
tě volám, Chašmodaji (Šed baršemot Šartatane), [ spálí se sigilum Chašmodaje ]
zjev se!
Staň se viditelným!
Zjev se!

[ 3 minutová PAUZA ]

[ 4 ]
Ve jménu Isis, Velké Matky,
ve jménu Hora syna,
ve jménu Hod,
ve jménu Elim,
ve jménu velké bytosti Ful
tě volám, Chašmodaji (Šed baršemot Šartatane),
zjev se!
Staň se viditelným!
Zjev se!

[ 3 minutová PAUZA ]

[ 5 ]
Ve jménu Isis, Velké Matky,
ve jménu Hora syna,
ve jménu Hod,
ve jménu Elim,
ve jménu velké bytosti Ful
tě volám, Chašmodaji (Šed baršemot Šartatane),
zjev se!
Staň se viditelným!
Zjev se!

[ 3 minutová PAUZA ]

[ 6 ]
Ve jménu Isis, Velké Matky,
ve jménu Hora syna,
ve jménu Hod,
ve jménu Elim,
ve jménu velké bytosti Ful
tě volám, Chašmodaji (Šed baršemot Šartatane),
zjev se!
Staň se viditelným!
Zjev se!

[ 3 minutová PAUZA ]

[ 7 ]
Ve jménu Isis, Velké Matky,
ve jménu Hora syna,
ve jménu Hod,
ve jménu Elim,
ve jménu velké bytosti Ful
tě volám, Chašmodaji (Šed baršemot Šartatane),
zjev se!
Staň se viditelným!
Zjev se!

[ 3 minutová PAUZA ]

[ 8 ]
Ve jménu Isis, Velké Matky,
ve jménu Hora syna,
ve jménu Hod,
ve jménu Elim,
ve jménu velké bytosti Ful
tě volám, Chašmodaji (Šed baršemot Šartatane),
zjev se!
Staň se viditelným!
Zjev se!

[ 3 minutová PAUZA ]

[ 9 ]
Ve jménu Isis, Velké Matky,
ve jménu Hora syna,
ve jménu Hod,
ve jménu Elim,
ve jménu velké bytosti Ful
tě volám, Chašmodaji (Šed baršemot Šartatane),
zjev se!
Staň se viditelným!
Zjev se!
[ do ohně v kadidelnici vhodit souhrnný lunárná pantakl, nejlépe na pergamenu a navlhčený

lihem ]

[ 10 minutová PAUZA ]

Propouštěcí formule [ říká se energicky ]:

[ MAGIK MÍŘÍ K PŘÍSLUŠNÉ SVĚTOVÉ STRANĚ HROTEM MAGICKÉHO MEČE, KTERÝ DRŽÍ V

NAPŘAŽENÉ RUCE]

K VÝCHODU:
[ 1 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 2 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 3 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 4 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 5 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 6 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 7 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 8 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 9 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!

K ZÁPADU:
[ 1 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 2 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 3 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 4 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 5 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 6 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 7 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 8 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 9 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!

K SEVERU:
[ 1 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 2 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 3 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 4 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 5 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 6 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 7 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 8 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 9 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!

K JIHU:
[ 1 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 2 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 3 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 4 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 5 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 6 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 7 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 8 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!
[ 9 ] Ve jménu Adonaje, silou mé magické božské vůle, děkuji ti, bytosti lunární sféry, a

nařizuji ti tímto, aby ses vzdálila!

[ magik zkříží ruce na prsou a intonuje mantru: ]
Óm mani padme hum.
Óm mani padme hum.
Óm mani padme hum.

[ poté chvíli meditace ]

[ při zhasínání svící se, před zhasnutím, před každou svící 3x uklonit ]

--------------------

STHLH TOU QEOU

 

Se kalw, ton Akefalon,

ton ktisanta ghn kai ouranon,

ton ktisanta nukta kai ʽhmeran,

se ton ktisanta fw kai skoto.

 

Su ei Osoronnwfri, ʽon oudei eide pwpote,

su ei Iaba,

su ei Iapw,

 

su diekreina to dikaion kai to adikon,

su epoihsa qhlu kai arʽren,

su edeixa sporan kai karpou,

su epoihsa tou anqrwpou allhlofilein kai allhlomisein.

 

Egw eimi Moush ʽo profhth sou,

ʽw paredwka ta musthria sou ta sunteloumena Istrahl,

su edeixa ʽugron kai xhron kai pasan trofhn.

 

Epakouson mou,

egw eimi aggelo tou Faprw Osoronnwfri,

touto estin sou to onoma to alhqinon, to paradidomenon toi profhtai

Istrahl.

 

Epakouson mou AR<BA>QIAW, ʽREIBET, AQELEBERSHQ, A<RA>BLAQA, ABEU, EBEN-FI, CITASOH, IB<AW> QIAW,

eisakouson mou kai apostreyon to daimonion touto.

 

Epikaloumai se ton en tw kenw pneumati deinon kai aoraton qeon,

AROGOGOROBRAW, SOCOU, MODORIW, FALARCAW, OOO, ape, Akefale, apallaxon ton deina apo tou suneconto auton daimono.

 

ROUBRIAW, MARIWDAM, BALBNABAWQ, ASSALWNAI,

AFNIAW, I, QWLHQ, ABRASAX, AHOWU,

Iscure, Akefale, apallaxon ton deina apo tou suneconto auton daimono.

 

MA, BARRAIW, IWHL, KOQA, AQORHBALW, ABRAWQ,

apallaxon ton deina.

 

AWQ, ABAWQ, BASUM, ISAK, SABAWQ, IAW,

outo estin ʽo kurio twn qewn,

outo estin ʽo kurio th oikoumenh,

outo estin ʽon oʽi anemoi fobountai,

outo estin ʽo poihsa fwnhn prostagmati ʽeautou,

 

pantwn Kurie, Basileu, Dunasta, Bohqe, Swson yuchn,

 

IEOU, PUR, IOU, PUR, IAWT, IAHW, IOOU, ABRASAX, SABRIAM, OO, UU, EU OO, UU, ADWNAIE, HDE, EDU, aggelo tou qeou, ANLALA, LAI, GAIA, APA, DIACANNA, CORUN.

 

Egw eimi ʽo Akefalo daimwn en toi posin ecwn thn ʽorasin,

Iscuro, to pur to aqanaton.

 

Egw eimi ʽh alhqeia,

ʽo meiswn adikhmata geinesqai en tw kosmw.

Egw eimi ʽo astraptwn kai brontwn.

Egw eimi, ou estin ʽo idrw ombro epipeiptwn epi thn ghn ʽina oceuh.

Egw eimi ou to stoma kaietai di ʽolou.

Egw eimi ʽo gennwn kai apogennwn.

Egw eimi ʽh Cari tou Aiwno.

 

Onoma moi Kardia perizwsmenh ofin.

Exelqe kai akolouqhson.

 

---------------------------

ʽUpotaxon moi panta ta daimonia,

ʽina moi hn ʽuphkoo pa daimwn ouranio kai aiqerio, kai epigeio kai ʽupogeio kai cersaio kai enudrokai pasa epipomph kai mastix qeou.

 

 

 

TOPlist