Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

INRI & IHS

INRI (rozpracováno !!!!!!! )

Nápis INRI ve stylizované podobě je součástí mnoha krucifixů a jiných zobrazení ukřižovaného Krista. Jde o zkratku latinských slov:
Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum = česky Ježíš Nazaretský, král židovský.
Janovo evangelium (19,17-22) uvádí, že takový nápis umístil na Ježíšův kříž Pilát Pontský, a to ve třech jazycích – hebrejštině, latině a řečtině.

Později byl zkratce INRI přidán ještě jeden význam:
In nobis regnat Iesus = V nás kraluje Ježíš.

Alchymisté zkratce vytvořili jiný význam, založený na představě živlů:
Igne Natura Renovatur Integra = Veškerá příroda se obnovuje ohněm. Nebo: celistvá příroda se obnovuje pomocí ohně.

Ignem Natura Regenerando Integrat = Příroda očišťuje oheň a obnovuje jej.

Další možné významy:

Intra Nobis Regnum Jehovah = V nás (je) království Hospodinovo

Igne nitrum rosis inventur = ledek rosy se odkrývá ohněm / ohněm se získá z tekutiny sůl
Igne Nitrium Roris Invenitur = Při požáru byl objeven Nitre Dew. Oheň …. Rosy nalezen. ---> nebeská voda, jež se shromažďuje za noci, obsahuje sůl, která působí jako Oheň filosofů: Co je třeba zachytit, ne-li rozptýlenou energii, kterou adept kondenzuje, aby mu umožnila konat zázraky? (O. Wirth)

Insignia natura ratio illustrat = znamení přírody osvítí rozum
nebo Insignia Natures Ratio Illustrat = Důvod odhaluje krásy přírody

In Necis Renacere Integer = «En la muerte renace intacto y puro». = ??? Ve smrti znovuzrozený neporušený a čistý / Ve smrti se znovu narodí, čisté a nepoškozené.

Iammin Noour Ruach Jebuscha (jam-nur-ruach-jabaša) = voda (moře), oheň (světlo, lampa), vzduch (duch, dech), země (sůl)
 

Inefflabile Nomen Rerum Initium = Nevýslovné jméno je počátkem věcí.

Justum Necare Reges Impios = To je v souladu se spravedlností, aby na smrt zlé krále.

Indefesso nisu Repellamus ignorantiam = To by se neúnavnému úsilí odkládali svou neznalost.

Infinitas Natura Ratioque Immortalitas = Nature (ukazuje), rozlehlost a důvod nesmrtelnost.

Justicia Nunc Reget Imperia = Nyní spravedlnost vládnout říše.

 

IHS

zkratka řeckého překladu Ježíšova jména: IHCOYC = Jésús (řecké I = J, H = É, C = S, OY = Ú)

Iesus Hominum Salvator = Ježíš Spasitel lidí  / lidstva

Iesus Humilis Societas – Pokorne Towarzystwo Jezusowe,

Iesum Habemus Socium = Ježíš je náš společník

In Hoc Signo vinces = v tomto znamení zvítězíš

Zkratka českých slov: Ježíš hříšníků spasitel

En allemand, JESUS HEILAND SELIGMACHER, « Jésus Sauveur Source de bénédiction »,

Anglice I HAVE SUFFERED

Aegyptorum, Isis, Hori, et Set, ergo significationem haereticam habet


Monogram JHS
IHS nebo také JHS (písmena I a J se v latině dlouho nerozlišovala) je zkratka jména Ježíš v řečtině (Jésús), která se užívala v západní i východní církvi, někdy i v biblických rukopisech. Původně to tedy byla řecká písmena iota-éta-sigma, nikoli latinská písmena I, H a S, jež jsou jim podobná. Na východních ikonách se nejčastěji objevuje zkratka IH XP (Jésús Chriostos).

S úpadkem znalosti řečtiny na západě se písmena začala číst jako latinská a vykládat například jako Iesus Hominum Salvator (Ježíš spasitel lidí). Jiný výklad spojoval monogram IHS s legendou o vidění císaře Konstantina před bitvou na Milvijském mostě (312), kdy měl uslyšet příslib In Hoc Signo vinces (v tomto znamení zvítězíš).

V pozdním středověku se monogram IHS spojil s novou eucharistickou zbožností, se zavedením svátku Božího těla (1264) a s úctou ke svátosti oltářní. Zde se písmena IHS často vyskytují na kruhové hostii, obklopené plameny, a doplněna křížem, někdy i srdcem nebo třemi hřeby Kristova ukřižování.

Tato podoba se pak rozšířila hlavně ve Španělsku a v Itálii v 15. a 16. století a začala se užívat jako samostatný symbol, který převzalo jako svůj znak Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Jesu) čili jezuité. Písmena IHS se zde vykládala jako Iesum Habemus Socium (Ježíš je náš společník) a symbol se vyskytuje od 16. století téměř všude na jezuitských stavbách, na liturgických předmětech, na náhrobcích a podobně. V češtině se JHS někdy vykládalo jako "Ježíš hříšných spasitel".

 

 

 

TOPlist