Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Č-S egregor

Magická modlitba k československému egregoru 

Touto modlitbou se spojujeme se silami československého egregoru. Ten pokládáme za spojení egregorů těch národů, kteří žili v hranicích Československa. Je rozumnější posilovat egregor celistvější, než egregory jednotlivých našich národů a spojení národů do podoby Československa se vcelku osvědčilo.

1) Příprava:

Stojíme v kruhu okolo stolu nebo jiného označeného místa, na kterém leží vlajka současné České republiky, která je nástupnickou vlajkou bývalého Československa.
Na chvíli si zavřeme oči, soustředíme se a pak s očima už otevřenýma vztáhneme k vlajce ruku s aktivním magickým předmětem (nejlépe holí, ovšem je možné i dýkou), případně nemáme-li zbraň s nataženými třemi prsty - ukazováčkem, prostředníkem a malíčkem.
Magickou zbraní kreslíme znamení pentagramu ve směru hodinových ručiček a na konci modlitby se slovy Staniž se tak - Amen píchneme doprostřed pentagramu nad vlajkou - jako v pentagramových rituálech.

 Opakujeme modlitbu po větách po předříkávajícím:
 

2) Litanie:

...

POZNÁMKA:

"Egregor je vědomá živá myšlenka jednoho nebo více lidí. Tedy sejde-li se několik lidí v určitý čas, na určité místo, stejně myslí a stejně jednají, vytváří myšlenkového egregoru a tato bytost stále roste. Zde je důležitost určitého rituálu. To je skutečně magické tvoření."
"… Chceme-li vytvořiti nějaké kolektivum, vytvoříme magicky egregora a ten si najde cestu k uskutečnění ve hmotě sám. Egregora vytvoříme magicky za tři měsíce a tentýž výsledek docílí se organizací za 30 let. Když se odvrátíme od organizace hmotné a budujeme organizaci astrální, je průběh rychlejší a účinek čistší."
(Dr. Jan Kefer)

TOPlist